Category: Desportu

Domingos Eleitu Ba Prezidente CTFJTL
Desportu

Domingos Eleitu Ba Prezidente CTFJTL

SAP News- March 29, 2024

Imajem : Prezidente Eleitu, Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Timor-Leste (CFTFJTL) Domingos da Costa. Dili, 27/03/2024 SAPNewsTL, Dili: Domingos da Costa eleitu sai Prezidente Sentru Treinamentu ... Lee+

CONTL-CDTL Seidauk Rejistu Atleta TL Kompete Olimpiade 2024
Internasional, Desportu

CONTL-CDTL Seidauk Rejistu Atleta TL Kompete Olimpiade 2024

SAP News- March 21, 2024

Imajem : Prezidente CONTL Macario F. Sanches, iha salaun Luz Clarita Bairro Formosa, Dili kuarta (20/03/2024). SAPNewsTL, Dili: Komite Nasional Olimpiku Timor-Leste (sigla portuges CONTL) ... Lee+

MJDAC Sosializa Anti-Doping Ba Jogador Juvenil Na’in 50
Desportu

MJDAC Sosializa Anti-Doping Ba Jogador Juvenil Na’in 50

SAP News- March 19, 2024

SAPNewsTL, Dili : Ministériu Juventude Desportu Arte Kultura sigla portuges (MJDAC) sosializa anti-doping ba jogador juvenil Nain-50, nune'e jogador sira bele hatene saida anti-doping. "Atividade ... Lee+

Nelyo: Atleta Kompete Olimpiade 2024 Tenki Iha Fasilidade Nasional
Desportu

Nelyo: Atleta Kompete Olimpiade 2024 Tenki Iha Fasilidade Nasional

SAP News- March 19, 2024

SAPNewsTL, Dili: Ministru juventude desportu arte kultura (MJDAK) Nelyo Isaac Sarmento informa, atleta Timor-Leste kompete olimpiade 2024 iha nasaun Fransa tenki iha fasilidade nasional labele ... Lee+

Hafoin Hetan Asidente ! Saudozu “Laran Luak” Fila Hikas Ba Aman Maromak
Desportu, Istoria

Hafoin Hetan Asidente ! Saudozu “Laran Luak” Fila Hikas Ba Aman Maromak

SAP News- March 17, 2024

SAPNewsTL, Lautem: Saudozu Francisco da Costa Miranda "Laran Luak" fila hikas ba Aman Maromak nia kadunan santu, hafoin hetan asidente iha Lautém, nune'e saudozu halo'ot ... Lee+

MJDAC Dizemina Lei Ezekusaun OJE Ba Funsionáriu & Parseiru Sira
Desportu

MJDAC Dizemina Lei Ezekusaun OJE Ba Funsionáriu & Parseiru Sira

SAP News- March 13, 2024

SAPNewsTL, Dili: Ministeriu Juventude Desportu Arte Kultura (sigla portuges MJDAC) realiza workshop hodi dizemina lei no regulamentu ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba funsionáriu ho ... Lee+

Fakuldade Engenharia Realiza Engineering Games UNTL
Desportu

Fakuldade Engenharia Realiza Engineering Games UNTL

SAP News- February 27, 2024

SAPNewsTL, Dili : Assosiasaun Akadémika Estudante Fakuldade Enjiñaria Siénsia no Teknolojia (AAE-FEST) servisu hamutuk ho estrutura fakuldade no Gabinete Vise-Reitora Asuntu Estudantil halo ona abertura ... Lee+