Lidér Antigu IMPETTU & PJLA ! Assanami Hetan Kondekorasaun Husi Xefe Estadu
Istoria

Lidér Antigu IMPETTU & PJLA ! Assanami Hetan Kondekorasaun Husi Xefe Estadu

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL, Dili : Durante Komemorasaun ba loron Proklamasaun Independénsia ba dala 48⁰, Premiadu Nobel da Paz, Xefe Estadu José Ramos Horta, kondekora Vise-Primeiru-Ministru, Ministru Koordenadór ... Lee+

Maske Hela Dook ! Komunidade Soibada Entuziasmu Partisipa Iha Serimónia 28 Novembru
Istoria

Maske Hela Dook ! Komunidade Soibada Entuziasmu Partisipa Iha Serimónia 28 Novembru

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL, Manatuto - Iha ambitú komemorasaun Proklamasaun Independénsia ba dala 48⁰, iha postu administrativu Soibada munisipiu Manatuto, komunidade sira antusiasmu hodi partisipa masimu iha serimonia ... Lee+

Hafoin Simu Posse ! Xefi Suku Manlala Fo Agradese Ba Konfiansa
Politika

Hafoin Simu Posse ! Xefi Suku Manlala Fo Agradese Ba Konfiansa

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL, Manatuto - Hafoin hala'o serimónia proklamasaun Independénsia ba dala 48, Diretor Geral Terras Propriedades, Lucas da Costa, fo tomada de posse ba sefi suku ... Lee+

48⁰ Anos Proklamasaun ! Lobato : Lider Balun Hetan Konvite Maibé La Mai Ne’e Problema
Istoria

48⁰ Anos Proklamasaun ! Lobato : Lider Balun Hetan Konvite Maibé La Mai Ne’e Problema

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL, Dili : Hafoin partisipa komemorasaun independensia ba dala 48⁰, Rogeiro Tiago Lobato hateten sente kontente tanba liu ona terus barak mesmu ema barak mak ... Lee+

Rogerio : Tempu Ba Hadia Erru & Lori Moris Di’ak Ba Povu
Istoria

Rogerio : Tempu Ba Hadia Erru & Lori Moris Di’ak Ba Povu

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL,Dili : Iha ámbitu komemorasaun independensia ba dala 48⁰ ne’e, Lider Resisténsia Rogeiro Tiago Lobato hateten infraestrutura seidauk sufisiente ba povu, maske nune'e maibe nia ... Lee+

Simu Tomada Posse !  Xefe Suku Lepo Promete Kria Paz & Estabilidade
Politika

Simu Tomada Posse ! Xefe Suku Lepo Promete Kria Paz & Estabilidade

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL, Covalima : Hafoin Komemora Loron Proklamasaun independénsia unilateral Timor Leste ba dala 48⁰ iha Postu Administrativu Zumalai, Sekretariu Estadu Dezenvolvimentu Lokal (SEDL) fo tomada ... Lee+

Xanana Gusmão Konsidera Taekwondo & Boxing Kapas Liu Kompara Ho Arte Marsiais Sira
Arte Kultura

Xanana Gusmão Konsidera Taekwondo & Boxing Kapas Liu Kompara Ho Arte Marsiais Sira

SAP News- November 28, 2023

SAPNewsTL,DILI - Durante hasoru malu ho estudante sira, Primeiru Ministru(PM),Kay Rala Xanana Gusmão konsidera Organizasaun arte rua mak diak liu no kapas tebes iha Timor ... Lee+