Tag: CEC-TL

CEC-TL Selebra Aniversáriu Ba Dala L, Abrantes : Totál Eskuteirus TL Hamutuk 85 Mil Ital
Religiaun

CEC-TL Selebra Aniversáriu Ba Dala L, Abrantes : Totál Eskuteirus TL Hamutuk 85 Mil Ital

SAP News- July 26, 2022

Foto : Jonh Marito, Imagem CEC-TL Hamutuk ho Lider Igreja katolika Timor-Leste iha Igreja Katedral de Dili, 25/07/2022 SAPNewsTL, Dili: Corpos Eskuteiros de Timor-Leste komemora ... Lee+