Tag: #Diretor exekutivu Interenu Fundasaun mahein Abel Amaral

FM Konsidera Estadu Falla Kontrole Armas, Ofisial Ne’ebe Halo Abuzu Hafraku Estadu Direitu
Defeza Seguransa

FM Konsidera Estadu Falla Kontrole Armas, Ofisial Ne’ebe Halo Abuzu Hafraku Estadu Direitu

SAP News- January 24, 2023

Diretor Exekutivu Interenu Fundasaun Mahein Abel Amaral iha Salaun enkontru Fundasaun Mahein Bairo Sentral, Dili Tersa (24/01/2023). SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho kazu LM ne'ebe ... Lee+