Tag: #Graduasaun F-FDTL

F-FDTL Gradua Soldadu Foun Nain-600
Defeza Seguransa

F-FDTL Gradua Soldadu Foun Nain-600

SAP News- February 8, 2023

Imajen: Membru Foun F-FDTL Nain-600 iha Fatin graduasaun Sentru Instrusaun Komandante Nicolau Lobato Metinaro, Dili tersa 7/02/2023 SAPNewsTL, Dili: Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) gradua soldadu ... Lee+