Tag: #PeNatalino

Padre Natalino Konsidera THS-THM La Hanesan Ho GAM & GAR
Religiaun

Padre Natalino Konsidera THS-THM La Hanesan Ho GAM & GAR

SAP News- December 10, 2023

SAPNewsTL,Liquiça: Amo Paroku, Pe. Natalino Verdial da Sousa Gama hateten organizasaun THS-THM nunka hanesan ho Grupu Arte Marsiais no Rituais tanba THS-THM mai ho espiritu ... Lee+