Tag: #Xadres Timor Leste

Atleta Junior & Senior Na’in 147 Kompete Iha Kampionatu Nasional Xadres 2022
Desportu

Atleta Junior & Senior Na’in 147 Kompete Iha Kampionatu Nasional Xadres 2022

SAP News- January 13, 2023

kampionatu nasional xadres 2022, iha Xanana Sport Center Bairro Formosa, Dili kinta (12/01/2023) SAPNewsTL, Dili: Federasaun Xadres Timor-Leste (FXTL) realiza kampionatu nasional xadres 2022 ne'ebe ... Lee+